ipmedia logo
Koncept za pet

image_1 image_2 image_3 image_4 image_5
1 2 3 4 5

Distributivni centri

Trenutno zapošljavamo više od 300 distributera u 30 distributivnih centara, a to su:
 1. Zagreb
 2. Velika Gorica
 3. Čakovec
 4. Varaždin
 5. Koprivnica
 6. Bjelovar
 7. Krapina
 8. Zabok
 9. Rijeka
 10. Pula
 11. Pazin
 12. Zadar
 13. Split
 14. Dubrovnik
 15. Osijek
 16. Slavonski Brod
 17. Metković
 18. Ploče
 19. Imotski
 20. Gospić
 21. Šibenik
 22. Karlovac
 23. Sisak
 24. Kutina
 25. Virovitica
 26. Požega
 27. Našice
 28. Đakovo
 29. Vinkovci
 30. Vukovar

Iz svih gore navedenih distributivnih centara pokrivamo i prigradska naselja, manje gradove i sela,
kao i teritorij cijelih županija.
Naši stalno zaposleni distributeri, kao i osobe koje honorarno rade za nas, u ovom trenutku sposobni
su podijeliti dnevno do 350 000 komada promidžbenih i inih materijala na području cijele RH.